စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ

နောက်ဆုံးမွမ်းမံပြင်ဆင်သည်- ဒီဇင်ဘာ 10၊ 2023

ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးမပြုမီ ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို သေချာဖတ်ပါ။

အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်

စကားပြန်

မူလစာလုံးကို စာလုံးကြီးဖြင့် ရေးထားသော စကားလုံးများသည် အောက်ပါအခြေအနေများအောက်တွင် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များသည် အနည်းကိန်း သို့မဟုတ် အများကိန်း ပေါ်လာသည်ဖြစ်စေ ၎င်းတို့သည် တူညီသောအဓိပ္ပာယ်ရှိရမည်။

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်

ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများအတွက်-

  • Affiliate ဆိုသည်မှာ ပါတီတစ်ခုမှ ထိန်းချုပ်ထားသည့် သို့မဟုတ် ဘုံထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး “ ထိန်းချုပ်မှု” ဆိုသည်မှာ အစုရှယ်ယာများ၏ 50% သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသောပိုင်ဆိုင်မှု၊ အစုရှယ်ယာအကျိုးစီးပွား၊ သို့မဟုတ် ဒါရိုက်တာများ၏ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲပေးခွင့်ရှိသော အခြားငွေချေးခွင့်များ သို့မဟုတ် အခြားသော စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်အာဏာများ။
  • နိုင်ငံ – နယူးယောက်၊ ယူအက်စ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။
  • ကုမ္ပဏီ (“ကုမ္ပဏီ၊” “ကျွန်ုပ်တို့” “ကျွန်ုပ်တို့” သို့မဟုတ် ဤသဘောတူညီချက်တွင် “ကျွန်ုပ်တို့၏” ဟုရည်ညွှန်းသည်) သည် SaveFBvid, New York ကို ရည်ညွှန်းသည်။
  • စက်ပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ ကွန်ပျူတာ၊ ဆဲလ်ဖုန်း သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ် တက်ဘလက်ကဲ့သို့ ဝန်ဆောင်မှုကို ဝင်ရောက်နိုင်သည့် မည်သည့်စက်ပစ္စည်းကိုမဆို ဆိုလိုသည်။
  • ဝန်ဆောင်မှု ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။
  • စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ (“စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ” ဟုလည်းရည်ညွှန်းသည်) ဆိုသည်မှာ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သင်နှင့်ကုမ္ပဏီကြား သဘောတူညီချက်တစ်ခုလုံးကို ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ဆိုလိုသည်။
  • တတိယပါတီ ဆိုရှယ်မီဒီယာ ဝန်ဆောင်မှု ဆိုသည်မှာ ပြသခြင်း၊ ပါဝင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြုလုပ်နိုင်သည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းမှ ပံ့ပိုးပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာ (ဒေတာ၊ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများအပါအဝင်) တစ်ခုခုကို ဆိုလိုသည် ဝန်ဆောင်မှုမှ ရရှိနိုင်ပါသည်။
  • ဝဘ်ဆိုဒ် SaveFBvid ကို ရည်ညွှန်းသည်၊ https://savefbvideos.com/
  • သင် ဆိုသည်မှာ ဝန်ဆောင်မှု၊ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသည့် သို့မဟုတ် အသုံးပြုနေသည့် ကိုယ်စားတစ်ဦးချင်းစီကို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းကို ဆိုလိုသည်။

အသိအမှတ်ပြုပါ။

၎င်းတို့သည် ဤဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုမှုကို ထိန်းချုပ်သည့် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် သင်နှင့် ကုမ္ပဏီကြားရှိ သဘောတူညီချက်များဖြစ်သည်။ ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများသည် ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အသုံးပြုသူအားလုံး၏ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များကို ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှုအား သင်၏ဝင်ရောက်အသုံးပြုမှုနှင့် အသုံးပြုမှုသည် ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ သင်၏လက်ခံမှုနှင့် လိုက်နာမှုအပေါ်တွင် သတ်မှတ်ပေးထားသည်။ ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများသည် လည်ပတ်သူအားလုံး၊ အသုံးပြုသူများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို ဝင်ရောက် သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှုကို ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်သည် ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ချည်နှောင်ရန် သဘောတူပါသည်။ ဤစည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းများ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကို သင်သဘောမတူပါက၊ ဝန်ဆောင်မှုကို သင်ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိပါ။

သင်သည် အသက် 18 နှစ် ပြည့်ပြီးကြောင်း ကိုယ်စားပြုသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန် 18 နှစ်အောက်သူများကို ခွင့်မပြုပါ။

ဝန်ဆောင်မှုကို သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းတို့တွင် ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒကို သင်၏လက်ခံမှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုတို့အပေါ် သတ်မှတ်ပေးထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒသည် အက်ပ် သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်ကို သင်အသုံးပြုသည့်အခါ သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို စုဆောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် ထုတ်ဖော်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျွန်ုပ်တို့၏မူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဖော်ပြထားပြီး သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအခွင့်အရေးများနှင့် သင့်အား ဥပဒေက မည်သို့အကာအကွယ်ပေးထားကြောင်း ပြောပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးမပြုမီ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒကို သေချာဖတ်ပါ။

အခြားဝဘ်ဆိုဒ်များသို့ လင့်ခ်များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုတွင် ကုမ္ပဏီမှပိုင်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိသော ပြင်ပကုမ္ပဏီဝဘ်ဆိုက်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများဆီသို့ လင့်ခ်များပါရှိပါသည်။

ကုမ္ပဏီသည် ပြင်ပဝဘ်ဆိုက်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မူဝါဒများ သို့မဟုတ် အလေ့အကျင့်များဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများအတွက် တာဝန်မရှိကြောင်း ကုမ္ပဏီတွင် ထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ရရှိနိုင်သော အကြောင်းအရာ၊ ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ် မှီခိုအားထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော သို့မဟုတ် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် သို့မဟုတ် အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် ဆက်စပ်မှုတစ်ခုခုအတွက် သို့မဟုတ် မှီခိုအားထားမှုအပေါ်တွင် သင်သည် ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိခြင်း သို့မဟုတ် တာဝန်ခံခြင်း မရှိစေရဟု ထပ်လောင်း အသိအမှတ်ပြုသဘောတူပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ဝဘ်ဆိုက်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခုပေါ်တွင် သို့မဟုတ် မှတဆင့်။

ရပ်စဲခြင်း။

သင်သည် ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်ပါက ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆို ကြိုတင်သတိပေးချက် သို့မဟုတ် တာဝန်ယူမှုမရှိဘဲ သင်၏ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်ပါသည်။

ရပ်စဲပြီးနောက်၊ သင်၏ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုပိုင်ခွင့် ချက်ချင်းရပ်တန့်သွားပါမည်။

တာဝန်ယူမှု ကန့်သတ်ချက်

သင့်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် မည်သည့်ပျက်စီးမှုမျိုးမဆို၊ ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုခုအရ ကုမ္ပဏီနှင့် ၎င်း၏ ပေးသွင်းသူများ၏ တာဝန်ယူမှု တစ်ခုလုံးနှင့် အထက်ဖော်ပြပါအားလုံးအတွက် သင်၏သီးသန့် ကုထုံးကို ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် သင်ပေးချေသည့်ပမာဏ သို့မဟုတ် 100 USD ဖြစ်ပါက၊ သင်သည် ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် မည်သည့်အရာကိုမျှ မဝယ်ယူရသေးပါ။

တည်ဆဲဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိ၊ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ ပေးသွင်းသူများသည် အထူး၊ မတော်တဆဖြစ်မှု၊ သွယ်ဝိုက်သော၊ သို့မဟုတ် နောက်ဆက်တွဲ ပျက်စီးမှုများ (အကျိုးအမြတ်များဆုံးရှုံးခြင်း၊ ဒေတာဆုံးရှုံးခြင်း သို့မဟုတ် အကန့်အသတ်မရှိသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအပါအဝင် မည်သည့်အရာမဆို တာဝန်ခံခြင်း မရှိစေရပါ။ အခြားအချက်အလက်များ၊ လုပ်ငန်းအနှောင့်အယှက်များအတွက်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာထိခိုက်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးမပြုနိုင်ခြင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို ပေါ်ပေါက်လာသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ သို့မဟုတ်ပါက ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍) ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ပေးသွင်းသူတိုင်းသည် ယင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်နိုင်ခြေကို အကြံပြုထားပြီး ၎င်း၏မရှိမဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်ကို ကုစားရန် ပျက်ကွက်လျှင်ပင်။

အချို့သောပြည်နယ်များသည် ဆက်စပ်အာမခံချက်များမှ ချန်လှပ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် မတော်တဆဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် နောက်ဆက်တွဲ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် တာဝန်ယူမှုကန့်သတ်ခြင်းအား ခွင့်မပြုပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာ အထက်ပါကန့်သတ်ချက်များအချို့သည် အကျုံးဝင်မည်မဟုတ်ပါ။ ပါတီတစ်ခုစီ၏တာဝန်ဝတ္တရားသည် ဤပြည်နယ်များရှိ ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသော အကြီးမားဆုံးအတိုင်းအတာအထိ ကန့်သတ်မည်ဖြစ်သည်။

“ဖြစ်သကဲ့သို့” နှင့် “ရရှိနိုင်သည့်အတိုင်း” ငြင်းဆိုချက်

ဝန်ဆောင်မှုကို သင့်အား “ AS IS” နှင့် “ AS AVAILABLE” နှင့် အာမခံမပါဘဲ ချွတ်ယွင်းချက်များနှင့် ချို့ယွင်းချက်များအားလုံးကို ပေးဆောင်ထားပါသည်။ တည်ဆဲဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိ၊ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ကိုယ်စားနှင့် ၎င်း၏လုပ်ငန်းခွဲများကိုယ်စားနှင့် ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကိုယ်စား၊ ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးအပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သော အာမခံချက်အားလုံးကို အတိအလင်း ငြင်းဆိုထားသည်၊ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်မှု၊ သီးခြားရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက် ကြံ့ခိုင်မှု၊ ခေါင်းစဉ်နှင့် ချိုးဖောက်မှုမရှိသော အာမခံချက်များ၊ အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်သည့်သင်တန်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်သင်တန်း၊ အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှုကျင့်စဉ်များမှ ထွက်ပေါ်လာနိုင်သည့် အာမခံချက်များ။ ယခင်က ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ၊ ကုမ္ပဏီသည် အာမခံချက် သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိပါ။ ဝန်ဆောင်မှုသည် သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမည့် မည်သည့်အမျိုးအစားကိုမျှ ကိုယ်စားပြုခြင်းမရှိပါ၊ ရည်ရွယ်ထားသည့်ရလဒ်များရရှိရန်၊ အခြားဆော့ဖ်ဝဲ၊ အပလီကေးရှင်းများ၊ စနစ်များ၊ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် တွဲဖက်လုပ်ဆောင်ရန်၊ အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည် သို့မဟုတ် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု စံချိန်စံညွှန်းများကို ပြည့်မီခြင်း သို့မဟုတ် အမှားအယွင်းဖြစ်စေခြင်း – အခမဲ့ သို့မဟုတ် အမှားအယွင်းများ သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းချက် တစ်စုံတစ်ရာကို ပြုပြင်ပေးနိုင်သည် သို့မဟုတ် ပြုပြင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

ယခင်ကိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ၊ ကုမ္ပဏီနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ပံ့ပိုးပေးသူများသည် မည်သည့်အမျိုးအစားကိုမဆို ကိုယ်စားပြုခြင်း သို့မဟုတ် အာမခံချက်မပြုလုပ်ပါနှင့်၊ ဖော်ပြပါ သို့မဟုတ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်- (i) ဝန်ဆောင်မှု၏ လည်ပတ်မှု သို့မဟုတ် ရရှိနိုင်မှုဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် အချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာနှင့် ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်များ ၎င်းတွင်ပါဝင်သည်; (ii) ဝန်ဆောင်မှုသည် အနှောက်အယှက်မရှိ သို့မဟုတ် အမှားအယွင်းကင်းလိမ့်မည်၊ (iii) ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် ပံ့ပိုးပေးထားသည့် အချက်အလက် သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာတစ်ခုခု၏ တိကျမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ သို့မဟုတ် ငွေကြေးဆိုင်ရာ၊ သို့မဟုတ် (iv) ဝန်ဆောင်မှု၊ ၎င်း၏ဆာဗာများ၊ အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီကိုယ်စား သို့မဟုတ် ထံမှပေးပို့သော အီးမေးလ်များသည် ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ဇာတ်ညွှန်းများ၊ ထရိုဂျန်မြင်းများ၊ ပိုးများ၊ မဲလ်ဝဲများ၊ အချိန်ဗုံးများ သို့မဟုတ် အခြားအန္တရာယ်ရှိသော အစိတ်အပိုင်းများ ကင်းစင်ကြောင်း။

အချို့သောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များသည် စားသုံးသူတစ်ဦး၏သက်ဆိုင်ရာဥပဒေပါအခွင့်အရေးများနှင့်ပတ်သက်၍ အာမခံအမျိုးအစားအချို့ သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ချက်များကို ချန်လှပ်ခြင်းမပြုထားသောကြောင့် အထက်ဖော်ပြပါ ခြွင်းချက်များနှင့် ကန့်သတ်ချက်များအချို့ သို့မဟုတ် အားလုံးကို သင့်အတွက် သက်ရောက်မှုရှိမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်၊ ဤပုဒ်မတွင်ဖော်ပြထားသော ချန်လှပ်ထားမှုများနှင့် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများသည် တည်ဆဲဥပဒေအရ ပြဌာန်းနိုင်သော အကြီးမားဆုံးအတိုင်းအတာအထိ ကျင့်သုံးရမည်။

အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ

၎င်း၏ဥပဒေစည်းမျဉ်းများ ကွဲလွဲမှုများမှအပ နိုင်ငံ၏ဥပဒေများသည် ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် သင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းကို အုပ်ချုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်အပလီကေးရှင်းအသုံးပြုမှုသည် ဒေသန္တရ၊ ပြည်နယ်၊ နိုင်ငံတော် သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာဥပဒေများနှင့်အညီ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး

သင့်တွင် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများ သို့မဟုတ် အငြင်းပွားမှုများ ရှိနေသည်ဆိုပါစို့။ ထိုအခြေအနေတွင်၊ သင်သည် ကုမ္ပဏီကို ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် အငြင်းပွားမှုကို အလွတ်သဘောဖြေရှင်းရန် ဦးစွာကြိုးစားရန် သဘောတူပါသည်။

ဥရောပသမဂ္ဂ (EU) အသုံးပြုသူများအတွက်

အကယ်၍ သင်သည် ဥရောပသမဂ္ဂစားသုံးသူဖြစ်ပါက၊ သင်နေထိုင်သည့်နိုင်ငံ၏ ဥပဒေ၏မဖြစ်မနေပြဌာန်းချက်များမှ သင်အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဥပဒေလိုက်နာမှု

သင်သည် (i) အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု အရ သို့မဟုတ် အမေရိကန် အစိုးရမှ “အကြမ်းဖက် ထောက်ပံ့မှု” နိုင်ငံအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံရသော နိုင်ငံ တွင် သင်သည် တည်ရှိနေခြင်း မရှိကြောင်း ကိုယ်စားပြု အာမခံ ချက် ပေးထားပြီး (ii) စာရင်းတွင် မပါဝင်ပါ တားမြစ်ထားသော သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ထားသော ပါတီများစာရင်းတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ မည်သည့်အစိုးရမဆို။

ခွဲထွက်နိုင်မှုနှင့် စွန့်လွှတ်မှု

ခွဲထွက်နိုင်မှု

အကယ်၍ ဤစည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်စုံတစ်ရာကို ကျင့်သုံး၍မရနိုင်သော သို့မဟုတ် တရားမဝင်ဟု ယူဆပါက၊ အဆိုပါပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ပြောင်းလဲပြီး အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသွားမည်ဖြစ်ပြီး တည်ဆဲဥပဒေအောက်တွင် အတတ်နိုင်ဆုံး အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်ထည်ဖော်နိုင်ကာ ကျန်ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် ဆက်လက်၍ သက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။

စွန့်လွှတ်လိုက်ပါ။

ဤနေရာတွင် ပေးထားသည့်အတိုင်း အခွင့်အရေးကို ကျင့်သုံးရန် ပျက်ကွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဤစည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းများအောက်ရှိ တာဝန်ဝတ္တရားတစ်ရပ်ရပ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တောင်းဆိုရန် ပျက်ကွက်ခြင်းသည် ယင်းအခွင့်အရေးကို ကျင့်သုံးရန် သို့မဟုတ် ယင်းအချိန်နောက်ပိုင်းတွင် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို လိုအပ်သည့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ပါတီတစ်ခု၏ အကျိုးသက်ရောက်စေမည်မဟုတ်ပါ၊ နောက်ဆက်တွဲချိုးဖောက်မှုမှန်သမျှကို စွန့်လွှတ်ခြင်း။

ဘာသာပြန်ဆိုချက်

ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုတွင် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့မှ ၎င်းတို့ကို ရနိုင်စေခဲ့ပါက ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။ အငြင်းပွားမှုတစ်ခုတွင် မူရင်းအင်္ဂလိပ်စာသားသည် အောင်နိုင်သည်ဟု သင်သဘောတူသည်။

ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် ပြောင်းလဲမှုများ

ဤစည်းမျဥ်းများကို အချိန်မရွေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် သို့မဟုတ် အစားထိုးရန် ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ဦးတည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အခွင့်အရေးကို အာမခံပါသည်။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုသည် အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါက၊ စည်းမျဉ်းအသစ်များအသက်မဝင်မီ အနည်းဆုံး ရက် 30 သတိပေးချက်ပေးရန် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပါမည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွင်ပါဝင်သည့်အရာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။

အဆိုပါ ပြင်ဆင်ချက်များ ထိရောက်ပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို ဆက်လက်ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ သင်သဘောတူပါသည်။ စည်းမျဉ်းအသစ်များကို တစ်ခုလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် သဘောမတူပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဝဘ်ဆိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်ပါ။