Şartlar ve koşullar

8

Son güncelleme: 10 Aralık 2023

Lütfen Hizmetimizi kullanmadan önce bu şart ve koşulları dikkatlice okuyun.

Yorum ve Tanımlar

Tercüme

Baş harfi büyük olan kelimeler aşağıdaki şartlarda tanımlanan anlamlara sahiptir. Aşağıdaki tanımlar tekil ya da çoğul olmasına bakılmaksızın aynı anlama gelecektir.

Tanımlar

Bu Hüküm ve Koşullar için:

  • Bağlı şirket kontrol eden veya bir tarafın ortak kontrolü altında olan bir kuruluş anlamına gelir; burada “kontrol”, hisselerin %50 veya daha fazlasının mülkiyeti, özsermaye payı, veya direktörlerin veya diğer yönetim otoritelerinin seçimi için oy kullanma hakkına sahip diğer menkul kıymetler.
  • Ülke şunu ifade eder: New York, Amerika Birleşik Devletleri.
  • Şirket (bu Sözleşmede “Şirket”, “Biz”, “Bizim” veya “Bizim” olarak anılacaktır) SaveFBvid, New York anlamına gelir.
  • Cihaz bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi hizmete erişebilen herhangi bir cihaz anlamına gelir.
  • Hizmet Web Sitesini ifade eder.
  • Şartlar ve Koşullar (“Şartlar” olarak da anılır), Hizmetin kullanımına ilişkin Siz ve Şirket arasındaki Sözleşmenin tamamını oluşturan bu Şartlar ve Koşullar anlamına gelir.Şartlar ve Koşullar (“Şartlar” olarak da anılır). a>
  • Üçüncü Taraf Sosyal Medya Hizmeti üçüncü bir tarafça sağlanan, görüntülenebilen, dahil edilebilen veya oluşturulabilen her türlü hizmet veya içerik (veriler, bilgiler, ürünler veya hizmetler dahil) anlamına gelir hizmet tarafından kullanılabilir.
  • Web Sitesi , https://savefbvideos.com/ adresinden erişilebilen SaveFBvid’i ifade eder.
  • Siz Hizmet’e erişen veya Hizmeti kullanan kişiyi, Şirketi veya bu kişinin adına hizmete erişen veya hizmeti kullanan diğer tüzel kişiyi (uygun olduğu şekilde) ifade edersiniz.

Teşekkür

Bunlar, bu hizmetin kullanımını düzenleyen Şartlar ve Koşullar ile Siz ve Şirket arasındaki Sözleşmedir. Bu Şartlar ve Koşullar, tüm kullanıcıların hizmeti kullanmaya ilişkin hak ve yükümlülüklerini belirler.

Hizmete erişiminiz ve hizmeti kullanımınız, bu Hüküm ve Koşulları kabul etmeniz ve bunlara uymanız koşuluna bağlıdır. Bu Hüküm ve Koşullar tüm ziyaretçiler, kullanıcılar ve hizmete erişen veya hizmeti kullanan diğer kişiler için geçerlidir.

Hizmete erişerek veya Hizmeti kullanarak bu Hüküm ve Koşullara bağlı kalmayı kabul edersiniz. Bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir bölümünü kabul etmiyorsanız hizmete erişemeyebilirsiniz.

18 yaşının üzerinde olduğunuzu beyan etmektesiniz. Şirket, 18 yaşının altındaki kişilerin hizmeti kullanmasına izin vermemektedir.

Hizmete erişiminiz ve hizmeti kullanımınız aynı zamanda Şirketin Gizlilik Politikasını kabul etmeniz ve ona uymanız koşuluna da bağlıdır. Gizlilik Politikamız, Uygulamayı veya Web Sitesini kullandığınızda kişisel bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politikalarımızı ve prosedürlerimizi açıklar ve Size gizlilik haklarınızı ve kanunların Sizi nasıl koruduğunu anlatır. Lütfen Hizmetimizi kullanmadan önce Gizlilik Politikamızı dikkatlice okuyun.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Hizmetimiz, Şirkete ait olmayan veya Şirket tarafından kontrol edilmeyen üçüncü taraf web sitelerine veya hizmetlere bağlantılar içerebilir.

Şirketin üçüncü taraf web sitelerinin veya hizmetlerinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve bu içeriklerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, mevcut herhangi bir içerik, mal veya hizmetin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan veya kaynaklandığı iddia edilen herhangi bir hasar veya kayıptan Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul ve beyan edersiniz. bu tür web siteleri veya hizmetler üzerinde veya bunlar aracılığıyla.

Sonlandırma

Bu Hüküm ve Koşulları ihlal etmeniz de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenle, önceden bildirimde bulunmaksızın veya herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin erişiminizi derhal sonlandırabilir veya askıya alabiliriz.

Feshin ardından hizmeti kullanma hakkınız derhal sona erecektir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Maruz kalabileceğiniz herhangi bir zarara bakılmaksızın, bu Koşulların herhangi bir hükmü kapsamında Şirketin ve tedarikçilerinin tüm sorumluluğu ve yukarıdakilerin tamamına ilişkin Sizin münhasır çözümünüz, hizmet aracılığıyla tarafınızca ödenen tutarla veya aşağıdaki durumlarda 100 ABD Doları ile sınırlı olacaktır: Hizmet aracılığıyla hiçbir şey satın almadınız.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Şirket veya tedarikçileri hiçbir durumda hiçbir özel, arızi, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan (kâr kaybı, veri kaybı veya veri kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu tutulamaz. Hizmetin, hizmetle birlikte kullanılan üçüncü taraf yazılımın ve/veya üçüncü taraf donanımının kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan veya bununla ilgili olarak iş kesintisi, kişisel yaralanma, gizlilik kaybı nedeniyle diğer bilgiler veya Aksi takdirde, bu Şartların herhangi bir hükmüyle bağlantılı olarak), Şirket veya herhangi bir tedarikçi bu tür zararların olasılığı hakkında bilgilendirilmiş olsa ve çözüm esas amacına ulaşamasa bile.

Bazı eyaletler, arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar için zımni garantilerin hariç tutulmasına veya sorumluluğun sınırlandırılmasına izin vermez; bu, yukarıdaki sınırlamalardan bazılarının geçerli olmayabileceği anlamına gelir. Taraflardan her birinin sorumluluğu bu eyaletlerdeki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde sınırlı olacaktır.

“OLDUĞU GİBİ” ve “MEVCUT OLDUĞU GİBİ” Sorumluluk Reddi Beyanı

Hizmet Size “OLDUĞU GİBİ” ve “MEVCUT OLDUĞU GİBİ” ve tüm arıza ve kusurlarıyla birlikte, garanti verilmeksizin sunulmaktadır. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Şirket, kendi adına ve Bağlı Şirketleri ve bunların ilgili lisans verenleri ve hizmet sağlayıcıları adına, hizmetle ilgili olarak, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, açık, zımni, yasal veya başka türlü tüm garantileri açıkça reddeder. ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, unvan ve ihlal etmemeye ilişkin zımni garantiler ve işlem, performans süreci, kullanım veya ticari uygulamalardan kaynaklanabilecek garantiler. Yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmaksızın Şirket hiçbir garanti veya taahhütte bulunmaz. Hizmetin gereksinimlerinizi karşılayacağına, amaçlanan sonuçlara ulaşacağına, diğer yazılım, uygulama, sistem veya hizmetlerle uyumlu olacağına veya çalışacağına, kesintisiz çalışacağına, herhangi bir performans veya güvenilirlik standardını karşılayacağına veya hatalı olacağına dair hiçbir beyanda bulunmaz. -Ücretsiz olduğunu veya herhangi bir hata veya kusurun düzeltilebileceğini veya düzeltileceğini.

Öncekileri sınırlamaksızın, ne Şirket ne de Şirketin sağlayıcılarından herhangi biri, açık veya zımni hiçbir türde beyanda bulunmaz veya garanti vermez: (i) hizmetin veya bilgi, içerik ve materyaller veya ürünlerin işleyişi veya kullanılabilirliği hakkında buna dahil; (ii) hizmetin kesintisiz veya hatasız olacağını; (iii) hizmet aracılığıyla sağlanan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğu, güvenilirliği veya güncelliği; veya (iv) Şirket tarafından veya Şirket adına gönderilen hizmetin, sunucularının, içeriğin veya e-postaların virüs, komut dosyası, truva atı, solucan, kötü amaçlı yazılım, saatli bomba veya diğer zararlı bileşenler içermediğini.

Bazı yargı bölgeleri, tüketicinin geçerli yasal haklarına ilişkin belirli garanti türlerinin veya sınırlamaların hariç tutulmasına izin vermemektedir; bu nedenle yukarıdaki istisnaların ve sınırlamaların bir kısmı veya tamamı Sizin için geçerli olmayabilir. Ancak böyle bir durumda, bu bölümde özetlenen istisnalar ve düzenlemeler, geçerli yasa kapsamında uygulanabilir olduğu ölçüde uygulanacaktır.

Geçerli Hukuk

Bu Şartlar ve Hizmeti kullanımınız, kanun ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Ülkenin kanunlarına tabi olacaktır. Uygulama kullanımınız ayrıca yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasalara da tabi olabilir.

Anlaşmazlıkların Çözümü

Hizmetle ilgili herhangi bir endişeniz veya anlaşmazlığınız olduğunu varsayalım. Bu durumda öncelikle Şirketle iletişime geçerek anlaşmazlığı gayri resmi olarak çözmeye çalışmayı kabul edersiniz.

Avrupa Birliği (AB) Kullanıcıları İçin

Avrupa Birliği tüketicisiyseniz, ikamet ettiğiniz Ülkedeki kanunların zorunlu hükümlerinden yararlanacaksınız.

Amerika Birleşik Devletleri Yasal Uyumluluğu

(i) Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin ambargosuna tabi olan veya Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından “teröristleri destekleyen” ülke olarak belirlenen bir ülkede bulunmadığınızı ve (ii) listede yer almadığınızı beyan ve garanti edersiniz. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin yasaklanmış veya kısıtlanmış taraflar listesinde yer alması.

Bölünebilirlik ve Feragat

Bölünebilirlik

Bu Koşulların herhangi bir hükmünün uygulanamaz veya geçersiz sayılması halinde, söz konusu hüküm, söz konusu hükmün hedeflerini yürürlükteki yasa kapsamında mümkün olan en geniş ölçüde gerçekleştirmek üzere değiştirilecek ve yorumlanacak ve geri kalan hükümler tam olarak yürürlükte ve geçerli olmaya devam edecektir.

Feragat

Burada aksi belirtilmedikçe, bu Şartlar kapsamında bir hakkın kullanılmaması veya bir yükümlülüğün yerine getirilmesinin gerekmemesi, bir tarafın bu hakkı kullanma kabiliyetini etkilemez veya daha sonra herhangi bir zamanda bu tür bir performansı talep etme kabiliyetini etkilemez veya bir ihlalden feragat edilmesi, bir ihlal teşkil etmez. sonraki ihlallerden feragat.

Çeviri Yorumlama

Bu Şartlar ve Koşullar, bunları hizmetimizde Sizin kullanımınıza sunduysak tercüme edilmiş olabilir. Bir anlaşmazlık durumunda orijinal İngilizce metnin geçerli olacağını kabul edersiniz.

Bu Şartlar ve Koşullarda Yapılan Değişiklikler

Tamamen Kendi takdirimize bağlı olarak, bu Şartları herhangi bir zamanda değiştirme veya değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Bir revizyonun önemli olması durumunda, yeni şartların yürürlüğe girmesinden en az 30 gün önce bildirimde bulunmak için makul çabayı göstereceğiz. Önemli bir değişikliği neyin oluşturduğu tamamen bizim takdirimize bağlı olarak belirlenecektir.

Bu revizyonlar yürürlüğe girdikten sonra Hizmetimize erişmeye veya Hizmetimizi kullanmaya devam ederek, revize edilen şartlara bağlı kalmayı kabul edersiniz. Yeni şartları tamamen veya kısmen kabul etmiyorsanız, lütfen Web Sitesini ve Hizmeti kullanmayı bırakın.