Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 10 december 2023

Dit Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens wanneer u de Service gebruikt en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de dienstverlening te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Interpretatie en definities

Interpretatie

Woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter wordt geschreven, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden wordt gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

 • Een account is een uniek account dat voor u is aangemaaktom toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.
 • Gelieerde onderneming betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij ‘controle’ het bezit van 50% of meer van de aandelen en aandelen betekent beleggingen of andere effecten met stemrecht voor de verkiezing van bestuurders of andere managementautoriteiten.
 • Bedrijf (in deze Overeenkomst “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze” genoemd) verwijst naar SaveFBvid, New York.
 • Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst en die details bevatten over uw browsegeschiedenis op die website tussen meerdere keren gebruik.< /span>
 • Land verwijst naar: New York, Verenigde Staten.
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, mobiele telefoon of digitale tablet.
 • Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
 • Service verwijst naar de website.
 • Een dienstverlener iselke natuurlijke of rechtspersoon die namens het Bedrijf gegevens verwerkt. Verwijst naar externe bedrijven of personen die in dienst zijn van het Bedrijf om de Service te faciliteren, de Service namens het Bedrijf te verlenen, diensten uit te voeren die verband houden met de Service, of het Bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de Service wordt gebruikt.< /span>
 • Gebruiksgegevens verwijzen naar automatisch verzamelde gegevens, gegenereerd door het gebruik van de service of door de service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • De website verwijst naar SaveFBvid, toegankelijk via https://savefbvideos.com/
 • U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het Bedrijf, of een andere juridische entiteit namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, indien van toepassing. a>

Verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Wanneer u onze Dienst gebruikt, kunnen wij u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld wanneer u de dienst gebruikt.

De Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Dienst die u bezoekt, en de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s hebt doorgebracht, unieke apparaatidentificatiegegevens en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u toegang krijgt tot de Dienst via of via een mobiel apparaat, kunnen we automatisch bepaalde informatie verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw besturingssysteem, type gebruikte mobiele internetbrowser, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze Service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de Service via of via een mobiel apparaat.

Trackingtechnologieën en cookies

We gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze Service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. De gebruikte trackingtechnologieën zijn beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze dienstverlening te verbeteren en analyseren. De technologieën die we gebruiken kunnen zijn:

 • Cookies of browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer er een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk van sommige delen van onze dienst geen gebruik maken. Tenzij u uw browserinstelling zo heeft aangepast dat deze cookies weigert, kan onze Dienst gebruik maken van cookies.
 • Webbakens. Sommige delen van onze Service en e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan ​​als webbakens (ook bekend als clear gifs, pixeltags en pixel gifs single) waarmee het Bedrijf, bijvoorbeeld om gebruikers te tellen die die pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere statistieken met betrekking tot de Website (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van de systeem- en serverintegriteit).

Cookies kunnen ‘persistente’ of ‘sessie’-cookies zijn. Persistente cookies blijven op uw computer of mobiele apparaat staan ​​wanneer u offline bent, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit.

We gebruiken zowel sessiecookies als permanente cookies voor de hieronder uiteengezette doeleinden:

 • Noodzakelijke/essentiële cookies

Type: Sessiecookie

Beheerd door: Wij

Doel: Deze cookies zijn essentieel om u de diensten te kunnen bieden die beschikbaar zijn via de website en om u in staat te stellen sommige functies ervan te gebruiken. Ze helpen gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de door u gevraagde diensten niet worden geleverd en gebruiken wij deze cookies alleen om u deze diensten te leveren.

 • Cookiebeleid/Cookie-acceptatie-informatie

Type: permanente cookies

Beheerd door: Wij

Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de website hebben geaccepteerd.

 • Functionaliteitscookies

Type: permanente cookies

Beheerd door: Wij

Doel: Met deze cookies kunnen wij keuzes onthouden die u maakt wanneer u de website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een meer persoonlijke ervaring te bieden en om te voorkomen dat u uw voorkeuren telkens opnieuw moet invoeren wanneer u de website gebruikt.

Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, kunt u ons Cookiebeleid of het Cookies-gedeelte van ons Privacybeleid bezoeken.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze service te leveren en te onderhouden, inclusief het monitoren van het gebruik van onze service.
 • Om uw account te beheren: om uw registratie als gebruiker van de service te beheren. De verstrekte persoonlijke gegevens kunnen u toegang geven tot verschillende functies van de dienst die voor u als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.
 • Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het contract voor de aankoop van producten, artikelen of diensten die zijn aangeschaft of van enig ander contract met ons via de service .
 • Om contact met u op te nemen: Om contact met u op te nemen via e-mail, telefoontjes, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie over updates of informatieve communicatie met betrekking tot op functionaliteit, producten of gecontracteerde diensten, inclusief beveiligingsupdates, indien nodig of redelijk voor de implementatie ervan.
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die u al heeft gekocht of waarnaar u heeft geïnformeerd, tenzij u daarvoor heeft gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen.
 • Om uw verzoeken te beheren: om deel te nemen en uw verzoeken aan ons te beheren.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: We kunnen uw gegevens gebruiken om een ​​fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa te evalueren of uit te voeren , hetzij als lopende onderneming, hetzij als onderdeel van een faillissements-, liquidatie- of soortgelijke procedure, waarbij persoonlijke gegevens die wij bewaren over gebruikers van onze Service tot de overgedragen activa behoren.
 • Voor andere doeleinden: We kunnen uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotionele campagnes en het evalueren en verbeteren van onze service, producten, diensten, marketing en uw ervaring.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen in de volgende situaties:

 • Met serviceproviders: we kunnen uw persoonlijke gegevens delen met serviceproviders om het gebruik van onze service te controleren en analyseren en om contact met u op te nemen.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: We kunnen uw persoonlijke gegevens delen of overdragen in verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van onze omzet overdragen aan een ander bedrijf.
 • Met aangesloten bedrijven: We kunnen uw informatie delen met onze aangesloten bedrijven, in welk geval we van deze aangesloten bedrijven eisen dat ze dit Privacybeleid naleven. Gelieerde ondernemingen zijn onder meer ons moederbedrijf en eventuele andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven die wij controleren of die met ons onder gezamenlijke controle staan.
 • Met zakelijke partners: we kunnen uw gegevens delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: Wanneer u persoonlijke informatie deelt of anderszins in openbare ruimtes communiceert met andere gebruikers, kan die informatie door alle gebruikers worden bekeken en openbaar worden verspreid naar buitenaf. a>
 • Met uw toestemming: met uw toestemming kunnen we uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden openbaar maken.

Opslag van uw persoonlijke gegevens

Het Bedrijf bewaart uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze juridische overeenkomsten en beleid af te dwingen.

Het Bedrijf bewaart Gebruiksgegevens ook voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid te versterken of de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of als we wettelijk verplicht zijn deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de operationele kantoren van het Bedrijf en op elke andere plaats waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar en onderhouden op computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied van de overheid bevinden waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied.

Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, vormt uw toestemming voor een dergelijke overdracht.

Het Bedrijf zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld, en er zal geen overdracht van uw persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn ingesteld, waaronder de veiligheid van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Verwijder uw persoonlijke gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld te verwijderen of onze hulp in te roepen bij het verwijderen ervan.

Onze Dienst kan u de mogelijkheid bieden om bepaalde informatie over u binnen de Dienst te verwijderen.

U kunt uw gegevens op elk gewenst moment bijwerken, wijzigen of verwijderen door in te loggen op uw account, als u die heeft, en naar het gedeelte met accountinstellingen te gaan waar u uw persoonlijke gegevens kunt beheren. U kunt ook contact met ons opnemen om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die u aan ons heeft verstrekt, deze te corrigeren of te verwijderen.

Houd er echter rekening mee dat we bepaalde gegevens mogelijk moeten bewaren als we daartoe een wettelijke verplichting of wettelijke basis hebben.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke transactie

Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

Toepassing van de wet

In bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens vrij te geven als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het Bedrijf kan uw persoonlijke gegevens vrijgeven als het bedrijf te goeder trouw gelooft dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Bescherm en verdedig de rechten of eigendom van het bedrijf
 • Voorkom of onderzoek mogelijke misstanden in verband met de dienst
 • Bescherm de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de dienst of het publiek
 • Bescherm uzelf tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Privacy van kinderen

Onze service is niet bedoeld voor personen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 13 jaar zonder verificatie van de toestemming van de ouders, zullen we stappen ondernemen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Als we moeten vertrouwen op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens en uw land ouderlijke toestemming vereist, kunnen we om uw ouderlijke toestemming vragen voordat we die informatie verzamelen en gebruiken.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar die site van een derde partij geleid. Wij raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen. We zullen u hiervan op de hoogte stellen via e-mail en/of een prominente kennisgeving op Onze Service voordat de wijziging van kracht wordt en de datum ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

Wij raden u aan dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht zodra ze op deze pagina worden geplaatst.