Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối: ngày 10 tháng 12 năm 2023

Chính sách quyền riêng tư này mô tả các chính sách và thủ tục của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ, đồng thời cho bạn biết về quyền riêng tư của mình cũng như cách luật pháp bảo vệ bạn.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính sách quyền riêng tư này.

Giải thích và định nghĩa

Diễn dịch

Những từ có chữ cái đầu viết hoa có nghĩa được xác định theo các điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng một ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Các định nghĩa

Vì mục đích của Chính sách quyền riêng tư này:

 • Tài khoản là tài khoản duy nhất được tạo để bạnđể truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc các phần Dịch vụ của chúng tôi.
 • Chi nhánh có nghĩa là một thực thể kiểm soát, bị kiểm soát hoặc chịu sự kiểm soát chung bởi một bên, trong đó “kiểm soát” có nghĩa là quyền sở hữu từ 50% cổ phần, vốn chủ sở hữu trở lên khoản đầu tư hoặc chứng khoán khác có quyền biểu quyết bầu cử giám đốc hoặc cơ quan quản lý khác.
 • Công ty (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” trong Thỏa thuận này) đề cập đến SaveFBvid, New York.
 • Cookie là các tệp nhỏ được một trang web đặt trên máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác của bạn, chứa thông tin chi tiết về lịch sử duyệt web của bạn trên trang web đó cho nhiều mục đích sử dụng.< /span>
 • Quốc gia đề cập đến: New York, Hoa Kỳ.
 • Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ, chẳng hạn như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.
 • Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân đã được nhận dạng hoặc có thể nhận dạng được.
 • Dịch vụ đề cập đến trang web.
 • Nhà cung cấp dịch vụ làbất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Công ty. Đề cập đến các công ty hoặc cá nhân bên thứ ba được Công ty tuyển dụng để hỗ trợ Dịch vụ, thay mặt Công ty cung cấp Dịch vụ, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ Công ty phân tích cách sử dụng Dịch vụ.< /span>
 • Dữ liệu sử dụng đề cập đến dữ liệu được thu thập tự động, được tạo ra bởi việc sử dụng dịch vụ hoặc bởi chính cơ sở hạ tầng dịch vụ (ví dụ: thời lượng truy cập trang).
 • Trang web đề cập đến SaveFBvid, có thể truy cập từ https://savefbvideos.com/
 • Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc Công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có. a>

Thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng được thu thập tự động khi bạn sử dụng dịch vụ.

Dữ liệu sử dụng có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của thiết bị của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập cũng như ngày và giờ bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó, dữ liệu nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Khi bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động, chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở loại thiết bị di động bạn sử dụng, ID duy nhất của thiết bị di động, địa chỉ IP của thiết bị di động, hệ điều hành của bạn, loại trình duyệt Internet di động được sử dụng, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động.

Công nghệ theo dõi và cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của mình và lưu trữ một số thông tin nhất định. Các công nghệ theo dõi được sử dụng là đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích dịch vụ của chúng tôi. Các công nghệ chúng tôi sử dụng có thể bao gồm:

 • Cookie hoặc cookie trình duyệt. Cookie là một tệp nhỏ được đặt trên thiết bị của bạn. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không sử dụng được một số phần trong dịch vụ của chúng tôi. Trừ khi bạn đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie, Dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng cookie.
 • Đèn hiệu web. Một số phần trong Dịch vụ và email của chúng tôi có thể chứa các tệp điện tử nhỏ được gọi là đèn hiệu web (còn được gọi là ảnh gif rõ ràng, thẻ pixel và ảnh gif pixel đơn) ) cho phép Ví dụ: Công ty để đếm số người dùng đã truy cập các trang đó hoặc mở email cũng như các số liệu thống kê khác liên quan đến Trang web (ví dụ: ghi lại mức độ phổ biến của một phần nhất định và xác minh tính toàn vẹn của hệ thống và máy chủ).

Cookie có thể là cookie “liên tục” hoặc “phiên”. Cookie liên tục vẫn còn trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn ngoại tuyến, trong khi cookie phiên sẽ bị xóa ngay khi bạn đóng trình duyệt web.

Chúng tôi sử dụng cả cookie phiên và cookie liên tục cho các mục đích được nêu bên dưới:

 • Cookie cần thiết/thiết yếu

Loại: Cookie phiên

Quản lý bởi: Chúng tôi

Mục đích: Những cookie này rất cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ có sẵn thông qua trang web và cho phép bạn sử dụng một số tính năng của nó. Chúng giúp xác thực người dùng và ngăn chặn việc sử dụng tài khoản người dùng một cách gian lận. Nếu không có những cookie này, các dịch vụ bạn yêu cầu sẽ không thể được cung cấp và chúng tôi chỉ sử dụng những cookie này để cung cấp cho bạn những dịch vụ này.

 • Chính sách cookie/Thông tin chấp nhận cookie

Loại: cookie liên tục

Quản lý bởi: Chúng tôi

Mục đích: Những cookie này xác định xem người dùng có chấp nhận việc sử dụng cookie trên trang web hay không.

 • Cookie chức năng

Loại: cookie liên tục

Quản lý bởi: Chúng tôi

Mục đích: Những cookie này cho phép chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn bạn thực hiện khi sử dụng trang web, chẳng hạn như ghi nhớ chi tiết đăng nhập hoặc tùy chọn ngôn ngữ của bạn. Mục đích của những cookie này là cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân hơn và tránh phải nhập lại tùy chọn của bạn mỗi khi bạn sử dụng trang web.

Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng và các lựa chọn của bạn liên quan đến cookie, vui lòng truy cập Chính sách cookie hoặc phần Cookie trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Công ty có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích sau:

 • Để cung cấp và duy trì dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả việc giám sát việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Để quản lý tài khoản của bạn: để quản lý việc đăng ký của bạn với tư cách là người dùng dịch vụ. Dữ liệu cá nhân được cung cấp có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nhiều tính năng khác nhau của dịch vụ dành cho bạn với tư cách là người dùng đã đăng ký.
 • Để thực hiện hợp đồng: sự phát triển, tuân thủ và thực hiện hợp đồng mua sản phẩm, mặt hàng hoặc dịch vụ đã mua hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác với chúng tôi thông qua dịch vụ .
 • Để liên hệ với bạn: Để liên hệ với bạn qua email, cuộc gọi điện thoại, SMS hoặc các hình thức liên lạc điện tử tương đương khác, chẳng hạn như thông báo đẩy từ ứng dụng di động về các cập nhật hoặc thông tin liên lạc liên quan đến đối với chức năng, sản phẩm hoặc dịch vụ theo hợp đồng, bao gồm cả các bản cập nhật bảo mật, khi cần thiết hoặc hợp lý để triển khai chúng.
 • Để cung cấp cho bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự như những hàng hóa, dịch vụ và sự kiện bạn đã mua hoặc hỏi trừ khi bạn đã chọn không nhận được thông tin đó.
 • Để quản lý các yêu cầu của bạn: tham gia và quản lý các yêu cầu của bạn gửi cho chúng tôi.
 • Đối với chuyển nhượng kinh doanh: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để đánh giá hoặc tiến hành sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một số hoặc tất cả tài sản của chúng tôi , cho dù là hoạt động liên tục hay là một phần của thủ tục phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó dữ liệu cá nhân do chúng tôi nắm giữ về người dùng Dịch vụ của chúng tôi nằm trong số tài sản được chuyển giao.
 • Cho các mục đích khác: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích khác, chẳng hạn như phân tích dữ liệu, xác định xu hướng sử dụng, xác định tính hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo và đánh giá cũng như cải thiện dịch vụ của chúng tôi, sản phẩm, dịch vụ, hoạt động tiếp thị và trải nghiệm của bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 • Với các nhà cung cấp dịch vụ: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ để theo dõi và phân tích việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi cũng như liên hệ với bạn.
 • Đối với chuyển nhượng kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn liên quan đến hoặc trong quá trình đàm phán về bất kỳ hoạt động sáp nhập, bán tài sản công ty, tài trợ hoặc mua lại tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi sang một công ty khác.
 • Với các đơn vị liên kết: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đơn vị liên kết của chúng tôi, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ yêu cầu các đơn vị liên kết đó tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này. Các chi nhánh bao gồm công ty mẹ của chúng tôi và bất kỳ công ty con, đối tác liên doanh hoặc công ty nào khác mà chúng tôi kiểm soát hoặc chịu sự kiểm soát chung của chúng tôi.
 • Với các đối tác kinh doanh: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh của chúng tôi để cung cấp cho bạn một số sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi nhất định.
 • Với những người dùng khác: Khi bạn chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tương tác ở khu vực công cộng với những người dùng khác, thông tin đó có thể được tất cả người dùng xem và có thể được phân phối công khai ra bên ngoài. a>
 • Với sự đồng ý của bạn: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác khi có sự đồng ý của bạn.

Lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn

Công ty sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi được yêu cầu lưu giữ dữ liệu của bạn để tuân thủ luật hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

Công ty cũng sẽ lưu giữ Dữ liệu sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong khoảng thời gian ngắn hơn, trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc cải thiện chức năng của Dịch vụ của chúng tôi hoặc chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu này trong thời gian dài hơn.

Chuyển dữ liệu cá nhân của bạn

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu cá nhân, được xử lý tại văn phòng điều hành của Công ty và ở bất kỳ nơi nào khác có trụ sở của các bên liên quan đến việc xử lý. Điều này có nghĩa là thông tin này có thể được chuyển đến và duy trì trên các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của bạn hoặc khu vực pháp lý khác của chính phủ nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật bảo vệ dữ liệu ở khu vực pháp lý của bạn.

Sự đồng ý của bạn với Chính sách quyền riêng tư này, sau đó là việc bạn gửi thông tin đó, cấu thành sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển giao đó.

Công ty sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này và việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không diễn ra cho một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp, bao gồm sự an toàn của dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Xóa dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có quyền xóa hoặc yêu cầu chúng tôi hỗ trợ xóa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn.

Dịch vụ của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn khả năng xóa một số thông tin nhất định về bạn khỏi Dịch vụ.

Bạn có thể cập nhật, thay đổi hoặc xóa thông tin của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình, nếu có và truy cập phần cài đặt tài khoản cho phép bạn quản lý thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cần lưu giữ một số thông tin nhất định khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý hoặc cơ sở pháp lý để làm như vậy.

Tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn

Giao dịch kinh doanh

Nếu Công ty tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển giao. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo trước khi dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển giao và tuân theo Chính sách quyền riêng tư khác.

Áp dụng pháp luật

Trong một số trường hợp nhất định, Công ty có thể được yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn nếu pháp luật yêu cầu làm như vậy hoặc để đáp ứng yêu cầu hợp lệ của cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

Các yêu cầu pháp lý khác

Công ty có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn với niềm tin rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Bảo vệ và bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Công ty
 • Ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến dịch vụ
 • Bảo vệ sự an toàn cá nhân của Người dùng Dịch vụ hoặc của công chúng
 • Bảo vệ bạn khỏi trách nhiệm pháp lý

Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

Việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của dữ liệu đó.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không dành cho những người dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, vui lòng Liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi mà không có xác minh về sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của mình.

Nếu chúng tôi cần dựa vào sự đồng ý làm cơ sở pháp lý để xử lý thông tin của bạn và quốc gia của bạn yêu cầu sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của phụ huynh trước khi chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư mới trên trang này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email và/hoặc thông báo nổi bật trên Dịch vụ của chúng tôi trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu Chính sách quyền riêng tư này.

Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này sẽ có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.