Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2023 r

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych podczas korzystania z usługi oraz informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu świadczenia i ulepszania usług. Korzystając z Usługi wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone zgodnie z poniższymi warunkami. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności:

 • Konto to unikalne konto utworzone dla Ciebiew celu uzyskania dostępu do naszej usługi lub jej części.
 • Podmiot stowarzyszony oznacza podmiot sprawujący kontrolę, kontrolowany przez stronę lub znajdujący się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej udziałów, udziałów w kapitale, lub inne papiery wartościowe uprawniające do głosowania w wyborach dyrektorów lub innego organu zarządzającego.
 • Firma (w tej Umowie określana jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) odnosi się do SaveFBvid w stanie Nowy Jork.
 • Pliki cookie to małe pliki umieszczane przez witrynę internetową na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu, zawierające szczegóły Twojej historii przeglądania w tej Witrynie oraz wiele jej zastosowań .
 • Kraj odnosi się do: Nowy Jork, Stany Zjednoczone.
 • Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
 • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • Usługa oznacza Stronę internetową.
 • Dostawca usług to każda osoba fizyczna lub prawna, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia świadczenia usług, świadczenia usług w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z usługą lub pomagania Spółce w analizie sposobu korzystania z usługi.< /span>
 • Dane dotyczące użytkowania odnoszą się do danych zbieranych automatycznie, generowanych w wyniku korzystania z usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).Dane dotyczące użytkowania a>
 • Witryna odnosi się do SaveFBvid, dostępnego pod adresem https://savefbvideos.com/
 • Ty oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, lub Firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do usługi lub z niej korzysta, stosownie do przypadku.

Gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobiste

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych osobowych, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub identyfikacji. Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

 • Dane dotyczące użytkowania

Dane dotyczące użytkowania

Dane o użytkowaniu są zbierane automatycznie podczas korzystania z usługi.

Dane o użytkowaniu mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego Twojego Urządzenia (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalny identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Kiedy uzyskujesz dostęp do usługi za pomocą urządzenia mobilnego, możemy automatycznie zbierać pewne informacje, w tym między innymi rodzaj urządzenia mobilnego, z którego korzystasz, unikalny identyfikator Twojego urządzenia mobilnego, adres IP Twojego urządzenia mobilnego, Twój telefon komórkowy system operacyjny, rodzaj mobilnej przeglądarki internetowej, z której korzystasz, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę za każdym razem, gdy odwiedzasz nasz serwis lub gdy uzyskujesz dostęp do usługi za pomocą urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszym Serwisie i przechowywania określonych informacji. Wykorzystywane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty służące do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania Naszej Usługi. Technologie, które wykorzystujemy mogą obejmować:

 • Pliki cookie lub pliki cookie przeglądarki. Plik cookie to mały plik umieszczany na Twoim urządzeniu. Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego serwisu. O ile nie dostosowałeś ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz serwis może używać plików cookie.
 • Sygnały nawigacyjne w sieci Web. Niektóre sekcje naszych usług i naszych e-maili mogą zawierać małe pliki elektroniczne zwane sygnałami nawigacyjnymi w sieci Web (nazywane również przezroczystymi plikami GIF, znacznikami pikselowymi i pojedynczymi pikselami). ), które umożliwiają Spółce na przykład zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli wiadomość e-mail, a także inne powiązane statystyki witryny (na przykład rejestrowanie popularności określonej sekcji oraz weryfikację integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być plikami „trwałymi” lub „sesyjnymi”. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym, gdy przejdziesz do trybu offline, natomiast sesyjne pliki cookie są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie w celach określonych poniżej:

 • Niezbędne/niezbędne pliki cookie

Typ: Pliki cookie sesji

Administracja: Nas

Cel: Te pliki cookies są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu i umożliwienia korzystania z niektórych jego funkcji. Pomagają uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nielegalnemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia Ci tych usług.

 • Polityka plików cookie / Powiadomienie Akceptacja plików cookie

Typ: trwałe pliki cookie

Administracja: Nas

Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookie w Witrynie.

 • Funkcjonalne pliki cookie

Typ: trwałe pliki cookie

Administracja: Nas

Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane przez Ciebie podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętywanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie Ci bardziej osobistych doświadczeń i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania swoich preferencji za każdym razem, gdy korzystasz z Witryny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i wyborów dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę dotyczącą plików cookie lub sekcję dotyczącą plików cookie w naszej Polityce prywatności.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe w następujących celach:

 • Aby świadczyć i utrzymywać nasze usługi, w tym monitorować korzystanie z naszych usług.
 • Aby zarządzać Twoim kontem: aby zarządzać Twoją rejestracją jako użytkownika usługi. Podane przez Ciebie Dane Osobowe mogą umożliwić Ci dostęp do różnych funkcjonalności serwisu, z których możesz skorzystać jako zarejestrowany użytkownik.
 • W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność i zawarcie umowy zakupu produktów, elementów lub usług, które zakupiłeś, lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem usługi.
 • Aby się z Tobą skontaktować: Aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, SMS-ów lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikatów informacyjnych związanych do funkcjonalności, produktów lub zakontraktowanych usług, w tym aktualizacji zabezpieczeń, jeśli jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia.
 • Aby dostarczać Ci aktualności, oferty specjalne i ogólne informacje o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji.
 • Aby zarządzać Twoimi prośbami: Aby uczestniczyć w Twoich prośbach i zarządzać nimi.
 • W przypadku przenoszenia działalności: Możemy wykorzystywać Twoje dane do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości naszych aktywów , czy to w przypadku kontynuacji działalności, czy też w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w ramach którego przechowywane przez nas Dane Osobowe dotyczące użytkowników naszych Usług znajdują się wśród przenoszonych aktywów.
 • Do innych celów: Możemy wykorzystywać Twoje dane do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszych usług , produkty, usługi, marketing i Twoje doświadczenia.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Dostawcom usług: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe dostawcom usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszych usług oraz kontaktowania się z Tobą.
 • W przypadku przenoszenia działalności: Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku z fuzją, sprzedażą aktywów Spółki, finansowaniem lub przejęciem całości lub część naszej działalności innej firmie.
 • Podmioty stowarzyszone: Możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, w takim przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów stowarzyszonych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Do podmiotów stowarzyszonych zalicza się naszą spółkę dominującą oraz wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które znajdują się pod wspólną kontrolą z nami.
 • Partnerzy biznesowi: Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby oferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.
 • Innym użytkownikom: Gdy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcję z innymi użytkownikami w obszarach publicznych, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz. a>
 • Za Twoją zgodą: Za Twoją zgodą możemy ujawnić Twoje dane osobowe w jakimkolwiek innym celu.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Spółka będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami), rozstrzygania sporów oraz egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma będzie również przechowywać Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane o użytkowaniu są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności Naszej Usługi lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższe okresy czasu.

Przeniesienie Twoich danych osobowych

Twoje dane, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz we wszystkich innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie takich informacji oznacza Twoją zgodę na to przeniesienie.

Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane będą traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazanie Twoich danych osobowych do organizacji lub kraju nie będzie miało miejsca, chyba że zostaną zastosowane odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

Usuń swoje dane osobowe

Masz prawo usunąć lub poprosić nas o pomoc w usunięciu danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat.

Nasza usługa może dać Ci możliwość usunięcia niektórych informacji o Tobie z poziomu usługi.

Możesz aktualizować, zmieniać lub usuwać swoje dane w dowolnym momencie, logując się na swoje Konto, jeśli je posiadasz i odwiedzając sekcję ustawień konta, która umożliwia zarządzanie Twoimi danymi osobowymi. Możesz także skontaktować się z nami, aby poprosić o dostęp do danych osobowych, które nam przekazałeś, ich poprawienie lub usunięcie.

Należy jednak pamiętać, że może być konieczne zachowanie pewnych informacji, jeśli mamy do tego obowiązek prawny lub podstawę prawną.

Ujawnienie Twoich danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeśli Spółka jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przesłane. Poinformujemy Cię, zanim Twoje Dane Osobowe zostaną przekazane i zaczną podlegać innej Polityce Prywatności.

Egzekucja prawa

W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymagania prawne

Spółka może ujawnić Twoje Dane Osobowe, działając w dobrej wierze, uznając, że takie działanie jest konieczne, aby:

 • Wypełnij obowiązek prawny
 • Chronić i bronić praw lub własności Spółki
 • Zapobiegaj potencjalnym nadużyciom w związku z usługą lub badaj je
 • Chronić bezpieczeństwo osobiste Użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Chronić przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych jest dla nas ważne, pamiętaj jednak, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Prywatność dzieci

Nasza usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam Dane osobowe, prosimy Skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Jeśli będziemy musieli polegać na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania Twoich danych, a Twój kraj wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody Twojego rodzica, zanim zgromadzimy i wykorzystamy te informacje.

Linki do innych stron internetowych

Nasz serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. O wszelkich zmianach powiadomimy Cię, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie. Poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszym Serwisie, zanim zmiana zacznie obowiązywać, i zaktualizujemy datę „Ostatniej aktualizacji” na górze niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności obowiązują w momencie ich opublikowania na tej stronie.